südamekuuIda-Tallinna Keskhaigla korraldab südamekuu raames 18. ja 19. aprillil kl. 8.30-13.00 südame tervisepäevad elanikkonnale.

 Tervisepäevad toimuvad Ida-Tallinna Keskhaigla Magdaleena üksuse suures saalis (Pärnu mnt 104), teatab raviasutuse pressiesindaja.

Kl. 8.30-10.00 on võimalik mõõta vererõhku, kolesterooli ja veresuhkru taset organismis. Kl. 10.00–11.30 saab kuulata südamekeskuse juhataja Tiina Uuetoa loengut „Infarkt ja infarktijärgne toimetulek“ ning tutvuda füsioterapeudi praktiliste näidete, elustamise ABC ja soovitustega erakorralise meditsiini osakonda tulijale. Kl. 11.30–11.40 räägitakse tugiteenusest südameinfarkti patsientidele (
www.südameinfarkt.ee) ning kl. 11.40–13.00 vastatakse külastajate küsimustele, jätkatakse vererõhu mõõtmist ning toimuvad elustamise praktilised töötoad.

 Osalemine on tasuta, igale osavõtjale tervislik üllatus!

Kolesterooli ja veresuhkru mõõtmiseks palutakse kohale tulla söömata.

 Tervisepäevadel osalemiseks palutakse eelregistreerida täites registreerimisvormi või helistades E-R kl. 10–14 tel. 606 7575.
  Loengud toimuvad eesti keeles, elustamise praktilised töötoad eesti ja vene keeles.

 

Suur tänu neile, kes osalesid meie selle kevade infopäeval. Infopäev toimus 23.aprillil 2015 a kell 14 Tallinna Õpetajate Majas.

Infopäev teemaks oli  „Laste Hammaste Tervis”.  Loengu viis läbi Eveli Hark, Eesti Suuhügienistide Liidust.

Infot hammaste tervishoiust leiate LASTE HAMMASTE TERVIS 

Infot liitumisest tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga tutvustas Tallinna piirkonna koordinaator Kristel Tamm.

Loengu leiate: Laste hammaste tervis ja Väikelaste loeng, mida võite kasutada oma igapäevatöös.

Nutist 065 Tervisepäeva tegevuse eesmärgiks oli anda läbi praktilise lühikoolituse laiapõhjalisi ja igapäevaselt kasutatavaid teadmisi ja praktilisi harjutusi, mis motiveerivad tervendama nii lasteaia töötajaid kui ka kogu teemat kasutama lasteaia laste tervisekasvatuse jm tundides. Koolitus viidi läbi näitlikus, rõõmsas ja motiveerivas võtmes, osalejad said e-põhise jaotusmaterjali koolitusest (koolituse teemad, kontaktid, harjutusvara, soovitused). Koolitus oli suunatud lahendama üha laienevaid terviseprobleeme, mis on seotud staatikaga tänapäevaelus (arvuti-ajastu põlvkond, seisev ja istuv töö jms). Osalejatele näidati, kuidas on võimalik igapäeva-ellu rakendada lõbusaid ja toimivaid harjutusi ning teraapiaid, millega saab mõjutada kogu organismi ja parandada seeläbi töövõimet. Neid teadmisi edasi andes lastele kasvatatakse üha terviseteadlikumaid ja tervemaid inimesi. 2013. aasta alguses läbiviidud uuringus koolitusvajaduse väljaselgitamiseks selgus vajadus ühiste koolituste ja ühistegevuste järgi, seega on oluline lasteaiaõpetajate tervisedenduslikke ühistegevusi toetada (Tallinna TEL küsitlus 2013). Kevadise tervisepäeva tagasisidest grupiintervjuudest selgus antud koolituse jätkuprojekti vajadus (mai 2013). Eesmärk on toetada personali tervist ning heaolu holistlikult koostöö arendamise ja tugevdamise tervisliku ja turvalise psühhosotsiaalse ning füüsilise keskkonna loomise. (Tallinna terviseprofiil  2010) Meie ühistegevuse toetusel suureneb soov astuda Tervist Edendavaks Lasteaiaks (TEL-iks), mida toetab  ka Tallinna Terviseprofiil.Tervisepäev toimus 24.oktoobril 2013. Tervisepäeva teemaks oli võimlemise-ja massaažiteraapia jätkukoolitus.Koolituspäeva alustati sisu ja koolitajate tutvustusega. Vaadati ühiselt videofilmi, mis tutvustas projekti “Massaažiga vägivalla vastu Rootsi lasteaedades”. Järgmisena tutvustas Treks võimlemisega seotud käsitööna valmistatud mänge (jalavõlvi treenimine lampjalgsuse ennetamiseks, osavusmängud jt), millele järgnes arutelu: Kas oleks vajalik Rootsis õnnestunud samalaadse projekti läbiviimist Eesti lasteaedades? Mida selleks vajatakse lasteaias (juhendajad, vahendid)? Kas lasteaias oleks vajalikud võimlemisega seotud mängud? Arutelu toimus gruppides ja grupid esitasid oma nägemuse kõikidele osalejatele. Järgmisena räägiti massaažiteraapia lühiajaloost ja  tutvuti erinevate massaažiliikidega. Anti ülevaade massaažiteraapia seostest erinevate võimlemismetoodikatega teoorias ja praktikas. Tervisepäeva teine osa oli pühendatud Tai massaaži tutvustusele, näidustustele ja vastunäidustustele. Toimus Tai massaaži lühikoolitus, õpiti massaaživõtteid paarides. Tervisepäeva lõpetuseks toimus arutelu  lühikoolituse ja õpitud massaažitehnikate kohta, tai massaaži kasutamine võimalikus projektis Massaažiga vägivalla vastu Eesti lasteaias

Kõik osalejad said jaotusmaterjali.
Lyhikoolitus_TEL_24 10 13

Projekti toetas Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning Kristiine Linnaosa Valitsus.
Nutist 067 Nutist 078

A Tallinna TEL võrgustiku tervisepäev Löwenruh pargis toimus 14.mai 2013. Tegevuse eesmärgiks oli anda läbi praktilise lühikoolituse laiapõhjalisi ja igapäevaselt kasutatavaid teadmisi ja praktilisi harjutusi, mis aitavad lasteaia töötajaid parandada oma tervislikku seisundit. Õpitud oskused on kasutatavad lasteaia tervisekasvatuse jm tundides. Osalejad said jaotusmaterjalid koolitusest. Tervisepäeva koolituskava sisaldas inimese anatoomiat, kus tutvustati tugiliikumis-elundkond a (lihased, liigesed, kõõlused, sidemed ), lihaste-liigeste ja luustiku seoseid, õpetati kuidas saame hoida ja õigesti treenida ise lihaseid-liigeseid. Koolitusel tutvuti J.H. Pilates võimlemise metoodikaga ja sooritati näidisharjutused ( selga toestavate süvalihaste leidmine ja aktiveerimine, lülisamba liikuvuse parandamine ) ning räägiti pilatese rakendamisest lasteaias.
Tutvustati E. Idla võimlemise metoodikat ja sooritati näidisharjutusi, räägiti Idla võimlemise taastulekust Eestisse ning tutvustati rakendamise kogemusi Eesti lasteaedades ja koolides.
Räägiti ka massaažiteraapiast kui passiivsest võimlemisest, tutvustati Rootsi lasteaedade kogemusi projektiga Massaažiga vägivalla vastu, kirjeldati massaaži näidustusi ja vastunäidustusi, tutvuti erinevate massaažiliikidega, tehti praktiline massaažiteraapia lühikoolitus ning tutvustati selle rakendamise võimalused lasteaias
Tutvuti erinevate võimlemisvahenditega ( väikene pall, võimlemispall, tasakaalupadi, võimlemislint, tasakaalu-alused jm) ja võimalusi nende vahendite rakendamisest lasteaias. Koolitajad Massaažicum OÜ-st andsid ka ülevaate soovituslikust kirjandusest.

Fotod tervisepäevast

Koolitusmaterjalid: Tln_TEL_Tervisepaev_160513

Vigastused ja turvalisus

“Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses” (2010)
Juhendmaterjal koos lisadega on aluseks koolieelsete lasteasutuste personalile lasteasutuse keskkonna ning õppe-ja kasvatustööga seotud riskiallikate ja ohtude väljaselgitamisel, analüüsimisel, riskitasemete kindlakstegemisel ning tõenduspõhiste tegevuste kavandamisel vigastuste ennetamiseks.
Juhendmaterjal on esitatud Terviseinfo.ee kodulehel. Materjalid on koostatud nii eesti – kui ka vene keeles.
Materjalid leiate siit
Ärge unustage ka vaatamast Lisa 1 ja Lisa 2.

Küsimuste korral võite ühendust võtta Kristel Tamm-ega e-mailil:
kristel.tamm@tallinnlv.ee

Tallinna TEL infopäev

Tänan Teid kõiki osalemast! Edastan lubatud materjalid:
Liiklusalane info
Laste hammaste tervisest
Huvitavaid materjale leiate hammaste tervisest leiate
Toredat novembrikuud!
Tervitades,
Kristel Tamm
Tallinna koordinaator

Tallinna TEL infopäev

Olete oodatud meie võrgustiku infopäevale, mis toimub neljapäeval, so 20.oktoobril 2011, algusega kell 14.30 Tallinna Lasteaed Sinilill, aadressil Järveotsa tee 49 .

Kavas:

O Maanteeameti põhja regiooni liiklusinfo lasteaedadele, infot edastab Eve-Mai Valdna
O Projekt „Laste hammaste tervis“. 2011 aastal on terviseedendusliku projekti “Laste hammaste tervis” elluviijaks Eesti Hambaarstide Liit (EHL) koostöös Eesti Suuhügienistide Liiduga (ESHL). Projekti tutvustab Marina Sõõru
O Lasteaed Sinill tutvustab oma tervisedenduslikku tööd
O Mõned kiired tervisedenduslikud teated
REGISTREERIMINE